De huisregels van Tandartspraktijk de Wals

Om alles soepel te laten verlopen hanteert tandartspraktijk de Wals de volgende huisregels:

 • Graag bij ieder bezoek een geldig legitimatiebewijs, uw zorgpas en evt. afspraakkaart meenemen.
 • Indien u pijn heeft, belt u ons dan voor 9:00 uur, wij doen onze uiterste best om u dezelfde dag nog te helpen.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Annuleren van afspraken 24 uur voor afgesproken afspraak.
 • Wijzigingen in uw verzekering, adres, telefoonnummer van medicatie gebruik tijdig doorgeven. Dit kan telefonisch maar ook via ons e-mailadres info@tpdewals.nl .
 • Behandelingen boven € 250,00 ontvangt U een begroting van ons. Deze ontvangen wij graag getekend retour als U instemt met de betreffende behandeling.
 • Indien U de afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur heeft afgezegd, kunnen wij kosten in rekening brengen.
 • Wij behouden  het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.
 • Officiële inschrijving van nieuwe patiënten geschied pas na de 1 e controle/kennismaking. Aan een kennismakingsgesprek kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Tandartspraktijk de Wals maakt gebruik van de diensten van Infomedics. Mochten er meerdere nota's niet op tijd betaald worden en deze gaan naar incasso, dan houden wij het recht om U uit te schrijven uit onze praktijk.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins tolereren wij niet en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 • Wij vinden uw privacy erg belangrijk. Wij geven geen patiëntinformatie aan derden tenzij U daar om vraagt. Informatie voor een specialist van een aanmelding verzenden wij altijd via een beveiligde mail, zgn. ZorgMail.
 • Mocht u klachten hebben, maak dit bespreekbaar met ons. Bij vragen kunt U ook bellen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900-2025012. Komen we er samen niet uit, dan kunt U zich wenden tot een klachtenfunctionaris van het KNMT.