Solitaire implantatenUw eigen tanden en kiezen hebben wortels, die in uw kaakbot vastzitten. Implantaten zijn kunstwortels van titanium en worden in de kaak geplaatst ter vervanging van natuurlijke wortels. De implantaten zelf zijn hierdoor dus niet zichtbaar en functioneren op dezelfde manier als eigen, natuurlijke wortels. Implantaten voel je niet. Je voelt niet het verschil tussen een natuurlijke wortel met kroon of een implantaat met kroon. Heel natuurlijk dus!

Tijdens een eerste consult word er eerst bekeken, door middel van rontgenfoto’s of er voldoende kaak aanwezig is om een implantaat te plaatsen. Sommige patiënten hebben te weinig bot, bijvoorbeeld wanneer er al lange tijd een tand ontbreekt en de kaak al is geslonken, en dan kan botopbouw noodzakelijk zijn.

Tevens maken we een kostenbegroting . Mocht u akkoord gaan met de behandeling, dan plannen we meerdere afspraken in.

De behandeling wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Nadat de verdoving is ingebracht, maakt de tandarts op de plaats waar het implantaat moet komen het tandvlees los. Hij boort een gaatje in het kaakbot, waar het implantaat in wordt geplaatst. Vervolgens hecht hij het tandvlees. Bij plaatsing van meerdere implantaten herhaalt hij deze handelingen. Wij plaatsen uitsluitend Astra implantaten.

Daarna breekt een genezingsfase aan van 3 maanden zodat het implantaat goed kan vastgroeien in het bot.

Na deze 3 maanden zal het implantaat zichtbaar worden gemaakt door middel van een healing abutment boven het tandvlees en zal er een afdruk worden gemaakt voor een speciale lepel voor de kroon afdruk.

Na het afdrukken van de kroon zal deze vervaardigd worden door het laboratorium en kan deze geplaatst worden in de mond.

Voor het slagen van de behandeling is een goede mondhygiene noodzakelijk!