Klachtenregeling

Heeft U een klacht of een vraag over de behandeling of de nota?


Bent U het ergens niet mee eens, of hebt U vragen, dan kunt U terecht bij een van onze assistentes. Zij helpen U graag verder. Vaak helpt dit verhelderend.

Het kan natuurlijk voorkomen dat U vindt dat wij U niet goed geïnformeerd hebben, of dat U volgens U niet goed behandeld bent. Wij vinden dat heel vervelend. Wij stellen het op prijs als U ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of de manier waarop U benaderd bent. Middels een gesprek zullen wij dan altijd proberen uw klacht, indien mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Ons doel is iedere klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is.

Tiplijn
Mocht U nog steeds vragen over de behandeling hebben of uw rekening, dan kunt U contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP-lijn), telefonisch bereikbaar onder nummer 0900-2025012 (€ 0,25 per minuut) bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur(maandagmiddag gesloten).

KNMT klachtenregeling
Mochten wij er onderling niet uitkomen of is een persoonlijk gesprek niet wenselijk, tandarts de Wals is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.


Klik hier voor meer informatie via de KNMT website.